SLU
Enkät
fredag 27 mar 2015  


 

Kattungar och blodgrupp B

Ansvarig utgivare
Eva Axnér, avd. Reproduktion, SLUBasinformation


* 1.1  Vilket land kommer du ifrån (dvs är din uppfödning registrerat i)

  Sverige
  Finland
  Danmark
  Norge
  Annat (var snäll och fyll i vilket nedan)

Ev kommentar:

* 1.2  Vilken ras har du?

  Helig birma
  Abbessinier
  Cornish rex
  Devon rex
  Brittiskt korthår
  Ragdoll
  Sphynx
  Annat

  Ev kommentar:

* 1.3  Hur många katter har du? (kattungar som ej ska behållas ej inräknade)

  Okastrerade honor
  Okastrerade hanar
  Kastrerade honor
  Kastrerade hanar

  Ev kommentar:

* 1.4  Hur många av dina honor har blodgrupp B (som du vet)?

 

* 1.5  Hur många av dina honor har blodgrupp A (som du vet)?

 

* 1.6  Hur många av dina honor har okänd blodgrupp än så länge?

 Kullar efter honor med olika blodgrupper
Alla frågor i denna sektion gäller de senaste 10 åren.


* 2.1  Hur många honor med blodgrupp A har du tagit kullar efter de senaste 10 åren?

 

* 2.2  Hur många honor med blodgrupp B har du tagit kullar efter de senaste 10 åren?

 

* 2.3  Hur många honor med för dig okänd blodgrupp (vid tidpunkten för parningen) har du tagit kullar efter de senaste 10 åren?

 

* 2.4  Hur många kullar efter honor med blodgrupp A har fötts i din uppfödning de senaste 10 åren?

 
 
  Ev kommentar:

* 2.5  Hur många kullar efter honor med blodgrupp B och en hane med blodgrupp A har fötts hos dig de senaste 10 åren?

 
 
  Ev kommentar:

* 2.6  Hur många kullar där båda föräldrarna har haft blodgrupp B har fötts hos dig de senaste åren?

 
 
  Ev kommentar:

* 2.7  Hur många ungar har fötts hos dig efter honor med blodgrupp A?

 

* 2.8  Hur många ungar har fötts hos dig efter honor med blodgrupp B och hanar med blodgrupp A?

 
 
  Ev kommentar:

* 2.9  Hur många ungar har avvants (levt till 12 veckors ålder) efter honor med blodgrupp A hos dig?

 

* 2.10  Hur många ungar har avvants (levt till 12 veckors ålder) efter honor med blodgrupp B och hanar med blodgrupp A hos dig?

 
 
  Ev kommentar:Hantering av kullar efter honor med blodgrupp B
Denna sektion gäller endast kullar efter kombination av honor med blodgrupp B och hanar med blodgrupp A eller hanar med okänd blodgrupp. Hoppa över denna sektion om den inte gäller din uppfödning. Alla frågor gäller en tidsperiod på de senaste 10 åren.


* 3.1  Hur länge hindrar du ungar efter honor med blodgrupp B från att dia? (svara i timmar)

 

3.2  Hur får ungarna i sig näring under den tid de inte får dia mamman?

  Jag stödmatar med mjölkersättning
  De får dia en honkatt med blodgrupp A
  Om det finns en annan honkatt med A får de dia, annars stödmatar jag (ange gärna i fältet nedan hur många kullar som har fått dia annan hona respektive stödmatats)
  Annat (fyll i kommentarsfältet nedan)

  Ev kommentar:

* 3.3  Hur hindrar du ungarna från att dia sin mamma?

  Håller dem undan från modern och andra katter?
  Lägger dem hos en honkatt med blodgrupp A som har mjölk.
  Sätter på mamman en kroppsstrumpa
  Annat  

* 3.4  Hur ofta stödmatar du (hoppa över denna fråga om du inte stödmatar)?

 

3.5  Om du sätter på mamman en kroppsstrumpa hur upplever du att hon reagerar (hoppa över denna fråga om du inte använder denna metod)?

  Hon reagerar inte alls utan sköter om ungarna som vanligt
  Hon reagerar lite först men sköter sedan om ungarna som vanligt
  Hon reagerar kraftigt och försöker ta sig ur kroppsstrumpan men sköter om ungarna
  Hon reagerar så kraftigt att denna metod inte fungerar
  Annat  

  Ev kommentar:

3.6  Om du sätter på mamman en kroppsstruma, har det hänt att ungarna har lyckats dia ändå (hoppa över denna fråga om du inte använder denna metod)?

  Ja
Nej

Ev kommentar:

* 3.7  Har du upplevt att mammans mjölkproduktion har blivit störd av att ungarna inte får dia de första timmarna (kommentera gärna om du svarar ja)?

  Ja
Nej

Ev kommentar:

* 3.8  Har någon hona fått juverinflammation som följd av att ungarna inte har fått dia de första timmarna?

  Ja
Nej

Ev kommentar:

* 3.9  Upplever du att det är någon skillnad i kattungarnas benägenhet att utveckla infektioner i de kullar där de inte har fått dia sin mamma de första timmarna (lämna gärna en kommentar i fältet nedan)?

  Ja
Nej
Vet ej

Ev kommentar:

* 3.10  Kan det vara svårt att få ungarna att komma igång att dia när det är dags att låta dem dia från sin mamma (kommentera gärna ditt svar i fältet nedan)?

  Ja
Nej
Vet ej

Ev kommentar:Val av avelsdjur


4.1  Varför har du valt att avla på en hona med blodgrupp B

  Jag ser inget skäl att inte göra det
  Hon var redan utsedd som avelshona innnan jag visste vad hon hade för blodgrupp
  Hon har egenskaper som jag anser viktiga för aveln
Annat  
Vet ej

Ev kommentar:

* 4.2  När du parar en hona som har blodgrupp B, försöker du då i första hand hitta en hane som har samma blodgrupp

  Ja
Nej
Vet ej

Ev kommentar:

4.3  Varför har du valt att para en hona med blodgrupp B med en hane som har blodgrupp A?

  Min egen avelshane har blodgrupp A
  Jag väljer inte avelskombination efter blodgrupp
  Det är svårt att hitta en lämplig avelshane med blodgrupp B
  Jag prioriterar låg inavelsgrad framför blodgruppskombination
  Jag prioriterar andra egenskaper såsom tex typning och hälsa framför blodgrupp
Annat  
Vet ej

Ev kommentar:

4.4  Undviker du helst att para dina honor med blodgrupp A med hanar som har blodgrupp B för att minska risken att kattungarna får blodgrupp B?

  Ja
Nej
Vet ej

Ev kommentar:

 


  E-post: enkat@slu.se